Kategorija skeniranja

Opšta kultura

Članci o općoj kulturi i informacijama

Aristotel

Aristotel, jedan od starogrčkih filozofa, poznat je pod kratkim imenom Aristotel. B.C. Živio je između 384. i 322. godine prije Krista i studirao fiziku, filozofiju, astronomiju, zoologiju,…

DJEČJA PRAVA

Šta su dječija prava? prava djece; 20. novembar vrednuje se u okviru Svetskog dana prava deteta iu okviru ljudskih prava. Ovaj koncept je legalan i moralan…

ŠTA ZAKONI?

Dužnost je sudije da prvo ocijeni zakone i da ih primijeni na konkretan slučaj. Međutim, granica greške sudija pri primeni zakona regulisanih u našem zakonu...